Odak Yönetim - Hukukusal Hizmetler
Odak Yönetim
Profesyonel site yönetim hizmetleri
Profesyonel Apartman Yönetimi


Hukuksal Hizmetlerimiz

Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması

Hukukusal Hizmetler

Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması,

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması,

Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması,

Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması,

Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması,

Sitelerde / İş Merkezlerinde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanmasının sağlanması,

Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması,

Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması,

Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması, vb. hizmetler